Tarieven

Naast een regulier uurtarief en een reistijdtarief, werkt UpperBrainwave desgewenst met project- en /of trajectsommen (fixed fee).

Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen we dan een totaalbedrag voor een opdracht / (elke) deelopdracht. Hierbij geldt dan een aanvullende afspraak betreffende de duur en maximale doorlooptijd.


De offerte biedt u een beeld van de totale investering.

 

Het reistijdtarief geldt voor de tijd die nodig is om te reizen in het kader van de opdracht, indien de reistijd meer dan twee uur is.

 

Mocht u een website van Jimdo willen maar heeft u geen tijd om deze op te zetten, dan kan UpperBrainwave u hierbij helpen.  Dit valt onder 'realisatie'. Er geldt hiervoor een ander uurtarief. 


De kosten van een betaalde versie van de website betaalt u zelf jaarlijks aan Jimdo.


Tarieven kunt u opvragen via de pagina Contact.


Toeslagen

Buiten kantoortijden (08.30 - 18.00) en in het weekend hanteert UpperBrainwave een toeslag.


Overige kosten

Indien UpperBrainwave in het kader van de opdracht een (vergader-)ruimte en bijbehorende faciliteiten huurt, berekent zij de kosten hiervan aan u door.  Dit gebeurt in overleg met u.

 

UpperBrainwave berekent naast een uurtarief voor de reistijd (indien dit meer dan twee uur is), een vergoeding voor de reisafstand, als de reis met de auto is afgelegd. U betaalt € 0,35 exclusief btw per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald met Google Maps, van het vestigingsadres van UpperBrainwave naar de desbetreffende locatie.

 

Het uurtarief voor de reistijd,  geldt ook bij reizen met het openbaar vervoer, indien de desbetreffende reis meer dan twee uur duurt. UpperBrainwave berekent naast de reistijd, de kosten voor reizen met het openbaar vervoer aan u door.


Facturatie

Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie, per 15 minuten en vindt plaats binnen 14 dagen na afronding van de (deel-)opdracht, tenzij anders overeengekomen. Indien de uitvoering van de opdracht een periode beslaat die langer is dan 60 dagen, wordt elke 30 dagen conform de geldende uurtarieven gefactureerd.

 

UpperBrainwave houdt een betalingstermijn van 30 dagen aan.

 

Er gelden algemene voorwaarden.