Vind de juiste verbinding


Wanneer u gaat samenwerken met andere (externe)  partijen en u de opdrachtgever bent, kan dat een rol zijn waar u zich niet vertrouwd mee voelt. UpperBrainwave neemt dan een groot deel van deze rol over. Zij bewaakt de uitvoering van de opdracht én van uw visie. In scrum-termen zou zij de product owner kunnen zijn.

 

UpperBrainwave gaat voor een compleet eindresultaat. U weet vaak wel wat u wilt, maar het kan best zijn dat u geen idee heeft waar u moet beginnen. UpperBrainwave bepaalt samen met u de mijlpalen en gaat de verbinding aan om die te bereiken.

Succes is subjectief

UpperBrainwave helpt bij een succesvolle afronding van uw projecten. Uiteraard is het dan de vraag wanneer iets goed of goed genoeg is. UpperBrainwave kijkt samen met u wat u daadwerkelijk nodig heeft. Wellicht heeft het probleem dat u ondervindt, een kern die niet past bij de initiële oplossing.

 

Uiteindelijk bepalen we samen de einddoelen en maken we afspraken over de weg ernaartoe. 


Een nieuwe website

Mocht u een (nieuwe) website willen, dan kan UpperBrainwave de uitvoering ervan op zich nemen. Bij dit project hoort niet alleen de daadwerkelijke totstandkoming van een website, maar ook hulp bij vraagstukken als: wat is het doel van de website, wat zegt uw website over uw bedrijf, wat moet er allemaal op staan? Hierbij is er altijd aandacht voor de functionaliteit. 


Meer over realisatie

Het is mogelijk om afspraken te maken waarbij het niet zeker is wanneer u precies gebruik wilt maken van dienstverlening. Denkt u hierbij aan die gevallen waarin u (extra) ondersteuning zoekt bij onvoorspelbare werkzaamheden. U kunt dan een beroep doen op UpperBrainwave. Voorbeelden van deze soort kortdurende of incidentele dienstverlening zijn:

 • afhandeling van issues en e-mail;
 • (hoofd- en eind)redactie;
 • algemeen advies en gesprekspartner;
 • klantbezoek.
 • documenteren (van ICT-systemen). Denkt u aan documenten zoals:
  • instructie (aangevuld met instructie-opnamen);
  • naslagwerk;
  • functioneel ontwerp;
  • (advies-)rapport;
  • procedurele beschrijvingen;
  • flowcharts.