Weet wat je doet


UpperBrainwave heeft ervaring met systeemgebruikerstrainingen voor service-, sales- en incasso-agents en administratief medewerkers. Zij kan u ook helpen als uw medewerkers weinig of niet vertrouwd zijn met digitale middelen.

 

Een systeem ondersteunt het werkproces en vanuit die gedachte kijkt UpperBrainwave naar handelingen binnen het systeem. Kan het sneller of effectiever? Weten mensen waarom zij doen wat ze doen? UpperBrainwave houdt ook rekening met het tijdelijke karakter van haar dienstverlening. Zijn er collega's die graag anderen helpen? Wellicht kunnen zij extra training krijgen.

 

UpperBrainwave let op gebruik van schaduw-IT. Het kan een indicatie bieden van de mate waarin mensen begrijpen wat het hoofdsysteem voor hen kan doen. Ook brengt dit de IT-huishouding beter in kaart en kan het security en privacy issues signaleren.

Doen, is leren

UpperBrainwave stelt gebruikershandleidingen op, of maakt gebruik van de bestaande documentatie. Een handleiding vormt een basis, maar UpperBrainwave is meer gericht op het begrip achter de handelingen. Als je weet wat je doet, zul je steeds minder de handleiding nodig hebben. Daarom legt UpperBrainwave graag de nadruk op werken met het systeem. Dit heeft met name betrekking op de opdrachten die zij uitvoert, omdat projecten gekenmerkt worden door hun tijdelijke karakter. Dat wil niet zeggen dat documentatie minder belangrijk is. Verslaglegging van je procedures en doeleinden is wel degelijk van belang voor je organisatie. Het gaat er dan ook om dat de medewerkers de informatie snel kunnen vinden. 

 

Gedurende trajecten die gericht zijn op trainingen, werkt UpperBrainwave met vooraf bepaalde leer- en ontwikkelingsdoelen. UpperBrainwave stelt een evaluatie op van de training. Beoordeling van medewerkers gebeurt alleen in het kader van de training. 


Meer over training

UpperBrainwave biedt sessies voor uw managementteam(s) waarin bewustwording en kennisverbreding aan de orde komt, gericht op informatiemanagement. Zij helpt uw organisatie te werken aan uw digitale strategie.

 

UpperBrainwave kan (ook service en sales) medewerkers meer vertrouwen in zichzelf en het werk geven, interne kennis binnen de juiste teams delen en aanvullen met externe ervaringen.  Zogeheten knoppen-trainingen (hoe werkt wat) zijn ook mogelijk, altijd geplaatst binnen de kaders van 'het waarom' . 

 

UpperBrainwave kan handleidingen en overige (werk-)procedures opstellen. 

Indien gewenst is er een (aanvullende) uitwerking van opleidings- en kennisdelingstrajecten mogelijk die uw medewerkers in staat stelt elkaar scherp te houden en/of een procedure biedt voor nieuwe medewerkers.